Monthly Archive:: มีนาคม 2016

พม่า.. เปิดใหม่

ASEAN DIMENSIONS คมฉาน ตะวันฉาย…เรื่อง/ภาพ www.tawanyimchang.com พม่าเปิดใหม่                    เห็นหลายคนบอกว่า ถ้าหากพม่าผ่อนคลายมากกว่านี้เมื่อไหร่ จะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในอาเซียน เพราะพม่านั้นปิดประเทศมานาน อันเป็นผลมาจากระบบเผด็จการทหาร ที่ปกครองสืบเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัย นับตั้งแต่นายพลอองซาน พ่อของนางอองซานซูจี ถูกสังหารพร้อมกับผู้นำของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และนับแต่นั้น พม่าก็ถูกปกครองอย่างเบ็ดเสร็จโดยระบบทหารมายาวนาน อย่างที่บอก มีการผ่องถ่ายระหว่างนายพลรุ่นต่อรุ่น ปกครองมาเรื่อย ประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย จึงปิดล้อมทางเศรษฐกิจ ไม่มีการค้าขาย ติดต่อสัมพันธ์อะไรทั้งสิ้น พม่าจึงเหมือนปิดประเทศไปโดยปริยาย แต่โดยความเป็นจริง แม้จะตกลงเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะปิดล้อมทางเศรษฐกิจพม่าโดยรูปแบบต่างๆ
Read More

ใต้แผ่นดินอินโด

ASAEN DIMENSIONS อาเซียนหลากมิติ คมฉาน ตะวันฉาย…เรื่อง/ภาพ ใต้แผ่นดินอินโด ก่อนที่จะเขียนอะไรที่มันยาวเหยียดออกไปให้ท่านได้อ่านกันทุกเดือนในเนื้อที่อันมีค่าของหน้ากระดาษนิตยสาร OFF ROAD ในตำแหน่งนี้ ต้องขอเกริ่นบอกกันก่อนว่าคอลัมน์นี้มีขึ้นมาเพื่อเป็นมุมมองอันหลากหลายของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ที่ภายในปี พ.ศ.2558 อาเซียน 10 ประเทศจะรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมให้เป็นตลาดเดียวกันเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น แต่แม้เราจะยอมรับและตกลงร่วมใจให้เป็นตลาดเดียวกันก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงก็คือ เราไม่ได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนเลย อาจจะรู้บ้างก็แค่ผิวเผิน ทั้งๆที่ในแต่ละประเทศมีแง่มุมที่น่าสนใจมากมายควรค่าแก่การเอามาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในทุกๆ มุมมอง ทั้งบ้านเมือง การพัฒนา
Read More
Translate »