ประเทศไทยใจเดียว คมฉาน  ตะวันฉาย…..เรื่อง/ภาพ kokkram@hotmail.com ขี่จักรยาน….ไปเยี่ยมคนไทยในเมียวดี                  เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีสำเนียงล้านนา ในงานทอดผ้าป่าที่ศาลาของวัดบัวสถานห้วยส้าน ม. 7 ต.ห้วยส้าน จ.เมียวดี ของเมียนมาร์ในวันนั้น ผมไม่คิดว่าวัดนี้ตั้งอยู่ในแผ่นดินอื่นที่ไม่ใช่แผ่นดินไทยเลย ใบหน้าของบรรดาพ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย ที่นุ่งซิ่นแต่งลาย เสื้อแขนกระบอกสีพื้น ผ้าสไบพาดบ่า ผมมวยเกล้าพอสวย ดอกไม้พื้นบ้านดอกเข็มบ้าง ดอกเอื้องไข่บ้างถูกนำมาตกแต่งมวยผม เสียงสนทนาด้วยสำเนียงล้านนาเมื่อพระสวดจบ ถุงพลาสติกใส่ซองยาเส้นและใบตองแห้ง ถูกบรรจงนำออกมาประดิษฐ์เป็นมวนขี้โยแม่อุ๊ยนั่งสูบ พ่นควันปุ๋ยๆ กลิ่นใบตองที่มวนยาโชยมาพอให้รู้สึก พุ่มผ้าป่ามีทั้งเงินไทยและเงินพม่าตกแต่งจนดูหนาตา