ครั้งหนึ่งผมเคย…ตาบอด ผมก็เหมือนเราๆ ท่านๆ ทั่วไป […]