Monthly Archive:: มีนาคม 2016

วันที่ลาดชะโดคึกคัก

วันที่ลาดชะโดคึกคัก เมื่อช่วงวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๙ ตรงกับวันที่ ๑๙ ก.ค.) มีโอกาสไปดูงานแห่เทียนเข้าพรรษาทางน้ำที่ ต.ลาดชะโด อยุธยา เป็นครั้งปรกที่ได้ไปเห็น บรรยากาศก็เหมือนในรูป ในทีวีที่เขาไปทำข่าวกันมา อาจจะเป็นเพราะแต่เดิม อยุธยา ในช่วงเข้าพรรษา ถือเป็นช่วงที่น้ำเริ่มเจิ่ง ท่วมไปหมดแล้ว การสัญจรไปมาหาสู่กันจึงต้องใช้เรือ การนำเทียนไปถวายเพื่อให้ภิกษุใช้ในช่วงเข้าพรรษา จึงต้องแห่แหนทางเรือไปด้วย ชาวบ้านเขาว่าเป็นประเพณีมานานแล้ว แต่พอถนนเข้ามา ก็เริ่มหายไปบ้าง เพิ่งจะมาฟื้นฟูกันใหม่เมื่อไม่นานนัก ซึ่งก็สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวพอดี ชาวบ้านเอาเรือมาร่วมกันอย่างมาก มากเท่าที่เหลืออยู่ตอนนี้
Read More
Translate »