Monthly Archive:: มีนาคม 2016

ภูอานม้า….เสี้ยวของแอ่งมหานทีบรรพกาล

 ภูอานม้า….เสี้ยวของแอ่งมหานทีบรรพกาล คมฉาน ตะวันฉาย…เรื่อง/ภาพ   ภูอานม้า เป็นย่านลานหิน ครั้นจะเรียกว่าภูเขาหินมันก็ไม่เชิง เพราะระดับของลานหินมันแทบจะเสมอกับพื้นดิน แต่มีบางช่วงบางพื้นที่ที่มีเป็นเนินเขาหินสูงขึ้นไป สูงสุดจากพื้นข้างล่างก็แค่ ไม่เกิน ๓๐ เมตร แต่ทั้งหมดมันคือลานหินทราย ลานหินทรายที่แทบจะเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานก็ว่าได้ ทำไมหินทรายจึงเกาะกุมพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด มีเพียงน้อยนิดที่มีหินปูนมาแจมอยู่บ้าง จริงๆมันต้องไล่มาตั้งแต่ว่า บรรดาหินทรายนี่มาจากไหน หินทรายเป็นหินตะกอนแบบหนึ่งที่ถูกกระแสน้ำโบราณพัดพาเม็ดทรายมารวมกันในแอ่งทับถมกัน ในแอ่งนั้นบางทีมีทราย บางทีมีกรวด บางทีมีดินเหนียว มาทับถมกันเป็นชั้นๆ (บางครั้งเรียกหินชั้น) พอมันนานๆเข้า (นานในที่นี่ ว่ากันเป็นหมื่นเป็นพันปี
Read More

เจ็ดเสมียน…รื่นรมย์

เจ็ดเสมียน…รื่นรมย์ คมฉาน ตะวันฉาย…เรื่อง/ภาพ เจ็ดเสมียนเป็นตำบลหนึ่งในเขต อ.โพธาราม ของราชบุรี สภาพในปัจจุบันเป็นเพียงตำบลเล็กๆ ชุมชนถูกขนาบด้วยแม่น้ำแม่กลอง และทางรถไฟสายใต้ ห่างออกมาทางตะวันออกราว ๔ กม.จึงจะเป็นถนนเพชรเกษม แล้วเจ็ดเสมียนมีอะไรดี ถึงต้องเอามาเขียนถึง ตลาดเจ็ดเสมียน ก็เป็นเฉกเช่นตลาดที่ “เคย” เจริญมาในอดีต ถ้าลองหลับตาย้อนไปในอดีต ก็จะเห็นถึงความเจริญในแบบทางบกตามวิถีคนไทยในที่ลุ่มภาคกลาง ที่ยังคงอิงอาศัยแม่น้ำเป็นปัจจัยหลักในการตั้งชุมชน แม่น้ำแม่กลองนั้น มีอิทธิพลอย่างสูงในการตั้งบ้านเรือนของคนในย่านตะวันตก นอกจากถูกเลือกเป็นชุมชนริมน้ำแล้ว เจ็ดเสมียนยังเป็นตลาดการค้า ที่ผลผลิตจากไร่สวนถูกลำเลียงล่องมาตามแม่กลอง เอาขึ้นบกเพื่อเตรียมขนถ่ายไปกับขบวนรถไฟสายใต้ต่อไป ในประวัติศาสตร์ว่ากันว่าเมื่อครั้งพระเจ้าตากครองยศเป็นเพียงพระยาวชิรปราการ
Read More

ชีวิตเพื่อพงไพร…๓๑ กรกฎาคม วันพิทักษ์ป่าโลก

๓๑ ก.ค วันพิทักษ์ป่าโลก ….นานมาแล้ว ในป่าห้วยขาแข้ง ผมตั้งแค้มป์ริมลำขาแข้งที่พอเข้าหน้าแล้ง ระดับน้ำจะไหลเรี่ยผิวทรายในลำน้ำ เวลาจะอาบหรือใช้ต้องขุดหลุมทรายพอให้ใช้ฝาหม้อสนามตักได้ เวลาจะใช้ต้องปล่อยให้มันตกตะกอน น้ำที่จะใช้ดื่มกินต้องมีผ่ากรองหลายๆชั้น ถึงกระนั้นข้าวที่หุงวันนั้นก็ออกจะกรุบกรอบด้วยเม็ดทราย ในป่าแม้หน้าแล้ง อากาศก็ออกจะเย็นสบาย ป่าเบญจพรรณ ริมลำห้วย จึงพอมีใบอยู่บ้าง เพียงหัวค่ำ เสียงเก้ง เสียงช้าง หมาป่า ก็ได้ยินลอยมาไกลๆ กองไฟในป่าวันนั้น ผมถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า แต่วันนี้มานำทางผมเข้าป่า ถามถึงการเดินลาดตระเวน และเหตุการณ์สำคัญๆที่เขาเจอมา…. …ครั้งหนึ่ง
Read More
Translate »