คมฉาน ตะวันฉาย แค่คนเดินทางธรรมดาๆ คนหนึ่ง แค่คนเขียนหน […]