คมฉาน ตะวันฉาย แค่คนเดินทางธรรมดาๆ คนหนึ่ง แค่คนเขียนหนังสือเล็กๆ คนหนึ่ง ไม่ได้โดดเด่นหรือสลักสำคัญอะไร…การออกเดินทางทั่วบ้านเรา เพื่อจะได้พบกัน ได้รู้จักกัน เราจะเข้าใจกัน ไปเห็นให้มากก็จะเข้าใจกันมาก แล้วจะรักบ้านเรามากขึ้น โทรคุยกันครับ ๐๒-๙๘๓-๔๒๕๔ , ๐๘๑-๔๙๒-๓๐๖๕