Monthly Archive:: มีนาคม 2016

เกาะเสร็จ…ในที่สุด

ประเทศไทยใจเดียว คมฉาน ตะวันฉาย….เรื่อง/ภาพ kokkram@hotmail.com                                               เกาะเสร็จ…ในที่สุด พอรู้ว่าจุดหมายปลายทางในครั้งนี้ คือเกาะเล็กๆ ที่อยู่ทางตอนเหนือของอ่าวบ้านดอน ที่ปากคลองใหญ่พุมเรียง ในเขต อ.ไชยาของสุราษฏร์ธานี หูก็แว่วได้ยินแต่เสียงเพลง รอที่พุมเรียง ของสาวรัชชนก ศรีโลพันธุ์ แว่วหวานมาในห้วงคำนึง เนื้อเพลงที่พูดถึงแหลมโพธิ์ – ชุมพร – งานวันฮารีราญอ – การเป็นเมืองเก่าแก่มาแต่โบราณ ฯลฯ ทำให้การได้มาเยือนชุมชนพุมเรียง แห่ง อ.ไชยาครั้งนี้
Read More
Translate »