Monthly Archive:: มีนาคม 2016

คู่มือท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรณีแห่งแรกของไทย อุทยานธรณีสตูล

เชิญโหลดฟรี เอาไว้เป็นคู่มือท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรณีแห่งแรกของไทย อุทยานธรณีสตูล โดยกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าเดี่ยว … เปิดอ่าน |ดาวน์โหลด หน้าคู่ … เปิดอ่าน |ดาวน์โหลด
Read More

เล่นน้ำตกบนเกาะช้าง

ประเทศไทยใจเดียว คมฉาน ตะวันฉาย…เรื่อง/ภาพ kokkram@hotmail.com                                                                           เล่นน้ำตกบนเกาะช้าง เมื่อเอ่ยถึงเกาะช้าง ท่านผู้อ่านคงเหมือนผมนะแหละ คือนึกถึงชายหาด การเล่นน้ำทะเลไว้ก่อน แต่คราวนี้ผมไปเกาะช้างจริง แต่ไปเล่นน้ำตกล้วนๆ อันที่จริง เกาะช้างนั้นแบ่งข้างแบ่งฝั่งกันชัดเจนคือถ้าเป็นฝั่งที่เรือเฟอรี่เข้าเทียบท่า ที่เรียกกันจนเข้าใจว่าฝั่งธารมะยมนั้น จะเป็นฝั่งที่ไม่มีหาดทราย มีแต่หาดหิน แล้วชุมชนดั้งเดิมก็จะอยู่ทางนี้เป็นส่วนใหญ่ ที่ราบเชิงเขาพอได้ตั้งชุมชนและพอได้ทำสวนผลไม้ ที่ขึ้นชื่อคือทุเรียนเกาะช้าง จนมีชื่อหมู่บ้านสวนทุเรียน การันตรีไว้เลย แต่ถ้าไปทางด้านชายหาดทั้งหลาย แต่ก่อนทางนี้มีแต่สวนมะพร้าว หาดทราย ชายทะเล บ้านเรือนผู้คนมีนิดเดียว กระจายกันอยู่จะหนาแน่นบ้าง
Read More
Translate »