Monthly Archive:: มีนาคม 2016

เภตรา…โมเดล

          ต้องยอมรับเลยครับว่าสตูลกำลังเนื้อหอม  จากการที่ยูเนสโกประกาศรับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลก  อุปมาไปก็เหมือนมรดกโลกทางด้านธรณีนั่นเอง เป็นที่แรกของประเทศไทย   ซึ่งจะนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวที่เขาเชื่อในการที่ยูเนสโกการันตรี   ก็จะมาตามที่ยูเนสโกแนะนำ แล้วนักท่องเที่ยวประเภทนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ  มาเพื่อดู เพื่อศึกษา ไม่ใช่นักท่องเที่ยวประเภทมากินดื่ม ถ่ายรูปไปอวดเพื่อนแค่นั้น เรียกว่าเราจะได้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกมาก สิ่งที่ชาวสตูลเจ้าของพื้นที่อุทยานธรณีโลกจะต้องเตรียมการคือ…ความพร้อม  ตอนนี้ ที่พักแถวอำเภอทุ่งหว้า ซึ่งใกล้กับถ้ำเลสเตโกดอนนั้นไม่ค่อยมี  รถยนต์สาธารณะจากอำเภอทุ่งหว้า ไปตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในอุทยานธรณีก็ไม่มี ตอนนี้มีรถตู้จากหาดใหญ่ไปถึงทุ่งหว้า แต่จากตัวอำเภอทุ่งหว้าจะไปที่เที่ยวอื่นๆต่อนั้น ยังไม่มี  นี่ก็เป็นความขาดที่ยังไม่ได้จัดเตรียมไว้   ได้มรดกโลกแล้ว  คนก็พร้อมมาเที่ยวแล้ว แต่พื้นที่พร้อมที่จะต้อนรับเขาหรือยัง อันนี้ต้องไปคิด  
Read More

ยินดีกับสตูล…มรดกโลกทางธรณีแห่งแรกของไทย

ประกาศออกมาเป็นทางการแล้วสำหรับการรับรองพื้นที่อุทยานธรณีในระดับประเทศ ของประเทศต่างๆ ให้มีฐานะเป็น อุทยานธรณีโลก ของยูเนสโก จะเรียกว่ามรดกโลกทางธรณีก็ได้ เพียงแต่เขาไม่ใช้คำว่า WORLD HERITAGE แต่เขาใช้คำว่า UNESCO GLOBAL GEOPARK แทน ศักดิ์ศรีนั้นเท่ากับมรดกโลกทั้งหลาย ซึ่งการประชุมยูเนสโกคราวนี้มีพื้นที่ที่ถูกประกาศรับรองเพิ่มอีก ๑๓ แห่ง รวมทั้งเราด้วย ก็เลยกลายเป็นว่า ทั่วโลก ๑๙๓ ประเทศ มีเพียง๑๔๐ แห่ง ใน ๓๘ ประเทศ
Read More
Translate »