รำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร 29 สค. 2557 – 1 กย. 2557

รำลึก24ปีสืบนาคะเสถียร

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ รำลึก ๒๔ ปี สืบ นาคะเสถียร และศึกษาธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ”โรงเรียนธรรมชาติห้วยขาแข้ง” ณ อนุสรณ์สืบ นาคะเสถียร

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การแสดงดนตรีอะคูสติกโดยเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้ง

๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. การแสดงดนตรีอะคูสติก โดย วงเจริญกรุง

๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ โดยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

๑๙.๓๐- ๒๐.๔๕ น. การแสดงดนตรีอคูสติกและเล่าเรื่อง “เชน มีคู่หูเป็นลิง” โดย มาโนช พุฒตาล

และ มล.ปริญญากร วรวรรณ

๒๐.๔๕ – ๒๑.๓๐ น. การแสดงแสง สี เสียง “หลังสิ้นเสียงปืน”

๒๑.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. จุดเทียนรำลึก สืบ นาคะเสถียร

๒๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑ กันยายน ๒๕๕๗ รำลึก ๒๔ ปี สืบ นาคะเสถียร และศึกษาธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชมนิทรรศการรำลึก ๒๔ ปี สืบ นาคะเสถียร นิทรรศการการดำเนินงานอนุรักษ์ของ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และนิทรรศการด้านการอนุรักษ์

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ทำบุญเลี้ยงพระ / ถวายสังฆทาน

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายอนุรักษ์

ทุน“สืบเจตนาอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง”

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. วางหรีด รำลึก สืบ นาคะเสถียร

๑๐.๐๐ น. เสร็จกิจกรรมรำลึก ๒๔ ปี สืบ นาคะเสถียร

ขอบคุณข่าวจาก facebook wildlife12

Translate »